برخی از تولیدات شرکت LOTUS CHEM

 •  ماده بازدارنده خوردگی و رسوب درآب سیستم خنک کننده :
این بازدارنده ها بر حسب واکنش خوردگی راکنترل میکنند بعنوان کاتودیک و انودیک و یا هر دو طبقه بندی میشود ولی به طور کلی این بازدارنده به دو پایه Zinc Phosphate و All Organic تقسیم بندی شده است

 • ماده از بین بردن جلبک و باکتری ( بایوساید ):

میکروب کش ها به طریق مختلف از تکثیر میکروارگانسیم ممانعت میکنند.  ولی عواملی چند درتعیین و انتخاب اکسید کننده یا غیر اکسید کننده بودن میکروب کش دخالت دارند . این شرکت دارای بایوساید با پایه های متفاوت میباشد  .

 • ماده پراکننده کننده رسو بات (دیسپرسنت ): 
 • این ماده بعلت ایجاد بارهای منفی و مثبت ذرات را جدا از یکدیگر نگه داشته و از چسبیدن بهم جلوگیری مینماید .

 ماده بازدارنده خوردگی درآب خنک کننده مدار های بسته :

 در این سیتم ها بعلت استفاده از آب عاری از کاتیون و آنیون مشکل رسوب در سیستم خنک کننده در حداقل بوده ولی توجه به کنترل خوردگی میبایستی مورد بررسی قرار بگیرد که مشهود ترین بازدارنده ها بطور کلی بر پایه های نیتریتها ، مولیبداتها ، غیره میباشند  .

 •  ماده بازدارنده خوردگی درآب خنک کننده برای مس و آلیاژ های ان :

دارای بازدارنده خوردگی اختصاصی برای مس و آلیاژ های ان بوده و برروی سطح فلز جذب شیمیایی میگردد . در میزان 2-1 ppm.دارای قابلیت عالی جهت حفاظت میباشد .

 • ماده بازدارنده رسوب و خوردگی :                                                              
 • ترکيبات موجود در  اين ماده ضمن جلوگيري از تشکيل رسوب و تجمع Deposit ها و نهايتاً جلوگيري از ايجاد خوردگي زير رسوب ، افزايش راندمان بويلر و کاهش مصرف سوخت ، رسوباتي را که از قبل نيز تشکيل شده باشد به آرامي از سطح جدا نموده و توسط بلودان از سيستم خارج مي نمايند.
 •  ماده اکسیژن زدا : این ماده زایل کننده اکسیژن محلول در اب میباشد . که با باقیمانده اکسیژن محلول ترکیب شده و تا حد زیادی قادر به کنترل اکسیژن محلول در میزان مجاز خواهد بود و این شرکت دارای موادی با پایه های مختلفی میباشد .
 • ماده بازدارنده ضد خوردگی برگشتی بخار:

اين ماده برپايه آمين های خنثی کننده با ضرايب توزيع متفاوت بوده که باعث حفاظت خوردگی در مسير بخار وکندانس  برگشتی می گردد .

 •   سیستم R/O:
 1. ماده بازدارنده رسوب
 2. ماده شستشو دهنده شیمیایی سیستم R/O 
   

پرسشنامه دریافت اطلاعات

لطفاً جهت ارائه اطلاعات درخصوص مصرف مواد شيميايی بازدارنده خوردگی و رسوب و برای نگهداری و بهره برداری مناسب از دیگ بخار ، سیستم خنک کن ، RO  و ... پرسشنامه اطلاعات فنی مقابل را دانلود و تکمیل کرده و از طریق فکس و یا پست الکترونیک برای شرکت ارسال نمایید .

دانلود پرسشنامه...

ارتباط با کیمیا لوتوس شیمی

شما می توانید با ما تماس بگیرید. همکاران ما آماده ی پاسخگویی به شما هستند.
جهت ارتباط به لینک زیر مراجعه نمایید.


صفحه ی تماس با ما...

تحقیقات و نوآوری

این شرکت با صرف هزینه و انجام مطالعه ،تحقیقات بنیادی وجستجوی درتکنولوژی به روز شده مواد اولیه ، سعی در بهتر نمودن کیفیت مواد تولیدی خود نموده است  .