OK
کیمیا لوتوس شیمي

شرکت لوتوس در یک نگاه

شرکت لوتوس در یک نگاه

    شرکت کیمیا لوتوس شیمی به عنوان تولید کننده مواد شیمیایی بهسازی آب های صنعتی  ، خود را موظف به تولید و حفظ کیفیت محصولات در جهت بهبود فرآیند تولید و همچنین بهره وری سیستم ها می داند .

    اهداف شرکت
     

  • 1. قرار گرفتن در رده اول شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی به منظور کنترل خوردگی و رسوب سیستم های آبرسانی .
  • 2. توسعه صادرات مواد شیمیایی به کشورهای حوزه خلیج فارس.
  • 3. ارتقاء کیفی و کمی محصولات با رعایت اصول زیست محیطی .